Önos

Önos är Kunglig Hovleverantör

Lingonsylt

360 g

Njut med gott samvete. I vår Lågkalori lingonsylt har inget socker tillsatts och innehåller därför endast en femtedel så mycket kalorier som vanlig sylt.

Innehåll
Tillbaka
R0298