Önos

Önos är Kunglig Hovleverantör

Äppelmos

610 g

Vårt äppelmos är bland det finaste du kan hitta. Kokt på svenska äpplen från Österlen. Lite fylligare, lite sötare, precis som om du plockat äpplena själv.

Innehåll
Tillbaka
R0308