Önos

Önos är Kunglig Hovleverantör

Äppelmos

360 g

Njut med gott samvete. I vår Lågkalori äppelmos har inget socker tillsatts och innehåller därför endast en tredjedel så mycket kalorier som vanligt äppelmos.

Innehåll
Tillbaka
R0300